• 5,95 euro verzendkosten binnen NL en BE
     

Disclaimer

Disclaimer voor www.janeandfred.com

Jane and Fred.com (Ondernemingsnummer: BE 0842.408.475), hierna te noemen Jane and Fred.com, verleent u hierbij toegang tot www.janeandfred.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Jane and Fred.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Jane and Fred.com spant zich in om de inhoud van www.janeandfred.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.janeandfred.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Jane and Fred.com

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.janeandfred.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Jane and Fred.com.Voor op www.janeandfred.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jane and Fred.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jane and Fred.com.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jane and Fred.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.